RASCALS AGENCY ON FACEBOOK

CONTACT ON RASCALS AGENCY

RASCALS AGENCY ON YOUTUBE

MALÁ VIDEO OCHUTNÁVKA (další video nabídku naleznete v jednotlivých MENU položkách)

Fantastická TANJA
Legendární CITRON

Hitmakerová VERONA
Fenomenální KREYSON
Skvìlá HEIDI
Iluze a DUO RASCALS
Špièkový TEAM revival
Hvìzdná SALAMANDRA
Excelentní PETR KOLÁØ

Petrfektní PETRA JANÙ
Svìtové ELECTRO BOOGIE

Perfektní Vláïa HRON
Ïábelské housle

Petr Martinák v akci
Super POLE DANCE


Skvělé TRAVESTI SHOW

276 592
10. NAROZENINY AGENTURY
                                                    
                   +420 604 302 534   ----------   rascalsagency@seznam.cz

               NESLIBUJEME ZÁZRAKY......
NESLIBUJEME NEMOŽNÉ......
               .... NABÍZÍME JEN ZÁBAVU, DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI, POHODU A BEZPROBLÉMOVOST.RASCALS AGENCY je umlìcká a produkèní agentura, která se zabývá øešením a realizací pøání a pøedstav klienta v podobì umìleckých vystoupení jak pro dospìlé, tak i pro dìti.

V pøípadì zájmu o zabezpeèení kulturní akce vám rádi zodpovíme všechny dotazy, pøíp. NEZÁVAZNÌ zašleme kompletní návrhy. 


KDO JE RASCALS AGENCY ??


NIC NENECHÁVÁME NA NÁHODÌ a celou akci dùkladnì pøipravíme a peèlivì zrealizujeme. 
JSME ZDE PROTO, ABYCHOM VÁM POMOHLI.

SLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTI
SLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTI
Rocková legenda CITRON a její koncert, který je naprostou rockovou smrští a úžasným zážitkem !!!!
Světla, zvuk, velkoplošné obrazovky, pódiová show..... to vše patří k profesionálům.

CITRON


DUO RASCALS - jeden z nejlepších iluzionistických párù v České republice.
Nádherná show plná překvapení a dynamické prezentace.
Souznění hudby, kostýmů a celkové choreografie.
Spolupráce s diváky samozřejmě nesmí chybět.....                                    

ILUZIONISTICKÁ SHOW


TANJA - rocková dračice a její koncert plný údernosti, dravosti, energie, sexappealu a pohody.
Naprosto fantastický rockový zážitek, který potěší jak divákovo ucho, tak i jeho oko !!!!         

TANJA & BAND
 

VERONA - zkušení hitmakeři a popoví harcovníci.
Písně jako "Ztracená bloudím", "Hey boy", "Teď a tady" nebo "Endless Day"
vám budou v uších znít ještě hodně dlouho.....

VERONA

ZDENĚK IZER a jeho naprosto famózní show plná humoru a vtipných scének.
Vaše bránice budou pracovat po celou dobu jeho vystoupení !!!               

ZDENĚK IZER

HEIDI vám dokáže, že její hity prostě nestárnou !!
Všichni si zatančíte, pobavíte se a samozřejmě se nezapomenete "načančat".
Doporučujeme toto vystoupení jak pro děti, tak i pro dospělé, protože show
od Heidi vás opravdu nikdy zklame !!

HEIDI
 


MINIDISCO SHOW S MICHAELOU - zpívaná diskotéková show, ve které zpěvačka Michaela nenechá
žádné z dítě v poklidu sedět !!! 
Všechny děti tančí, zpívají, soutěží a společně s Míchaelou vytvářejí hezký, dynamický,
zábavný pěvecko-taneční program.

MINIDISKOSHOW S MICHAELOU


 
 
Velká ITALO SHOW v podání legendy italské hudby Giampiera Anelliho (čili DRUPIHO)
a temperamentem a elánem nabitého Davide Mattioliho.                                                          

DRUPI & DAVIDE MATTIOLIBravurní hudební show nejlepších moderátorů, bavičů, zpěváků, artistů, zedníků, lékařů,
letců, řidičů, instalatérů atd., atd. - prostě fenomenálního dua s názvem T̎KEJ POKONDR.

TP

Kapela TURBO a její největší hudební pecky - "Hráč", "Chtěl jsem mít", "Díky, já jdu dál",
"Vodopád prázdných slov", "Přestáváš snít" a mnoho, mnoho dalších.... 
                          
TURBO

TEAM REVIVAL - největší hity skupiny Team, parádní koncert a skvělá "pařba" s tímto revival bandem.

 TEAM REVIVALELECTRO BOOGIE SHOW - "robotí" show mistrů Evropy a vicemistrů světa je naprosto famózní prezentací tohoto tance. 
..... a diváci mají možnost se humorným způsobem něco z tohoto tance naučit, což vždy navodí příjemnou atmosféru.....

ELECTRO BOOGIE SHOW
PETR MARTINÁK - fantastický imitátor se svým programem plným známých osobností z politiky, sportu, divadla.....

PETR MARTINÁKEVA A VAŠEK - kdo by neznal toto duo ??  Koncert plný známých písní pro starší generaci.

EVA A VAŠEK
UV SHOW - nádherná světelná show s množstvím profesionálních tanečních kreací.

UV SHOW
                                                            
                   ***** SHOW S LEGENDOU *****  SPECIÁLNÍ NABÍDKA - TANJA & BAND *****

 
 
   
TANJA


HEIDI JANKÙ


TEAM REVIVAL


RASCALS AGENCY REALIZUJE ZÁBAVNÉ SHOW NA: 
---- plesy,  repre oslavy mìst a obcí
---- silvestrovské slavnosti
---- pøedvolební mítingy, akce v obchodních centrech
---- dìtské dny, akce na svátky Halloweenù
---- Mikulášské nadílky
---- Den matek, "rozluèky se svobodou"
---- firemní akce, svatby a veèírky, maturitní plesy                  SE ZKUŠENOSTMI V OBLASTI KULTURY JE ÚKOLEM RASCALS AGENCY:

---- navrhnout optimální øešení a poradit s realizací projektu
---- upravit projekt dle vašich finanèních možností
---- pøipravit projekt na vaše schválení

---- realizovat akci dle dohody a vaší pøedstavy S RASCALS AGENCY SE MَETE SPOLEHNOUT NA:

---- profesionální jednání, dùslednost a spolehlivost 
---- poradenský servis, finanèní efektivitu
---- dlouhodobé zkušenosti

RASCALS AGENCY ZABEZPEÈÍ:

---- umìlce a moderátory dle vašeho výbìru
---- kompletní scénáø, produkci a režii akce
---- pódium, ozvuèení, osvìtlení, foto a video
---- catering dle vašeho pøání
---- grafické zpracování a tisk plakátù, vstupenek...


Je jen ve "vašich rukou", jak si pøejete uspoøádat "svou" zábavnou show. 


A TAK - BAVTE SE NA SVÉ AKCI A VŠECHNY OSTATNÍ 
STAROSTI NECHEJTE JEN A JEN NA NÁS !!!           


PØEJEME VÁM HODNÌ ZÁBAVY A SPOKOJENOSTI !!!!
 
  
JENNIFER LOPEZ REVIVALSOKOLNICKÁ SHOWOHÒOSTROJ
 

RASCALS AGENCY BYLA VYBRÁNA A ZAØAZENA,
  Z DÙVODU PROFESIONÁLNÍHO JEDNÁNÍ PØI  REALIZACI PRACOVNÍCH ZAKÁZEK, DO ÈESKÉHO ALMANACHU OSOBNOSTÍ A FIREM,  KTERÝ SESTAVUJE A POSUZUJE NEZÁVISLÁ  RADA NA ZÁKLADÌ SYSTEMATICKÝCH REŠERŠÍ  VŠECH MÉDIÍ. 
   
LUBOMÍR ROŠÈÁK A JEHO UMÌLECKÁ AGENTURA RASCALS AGENCY BYL TɎ, NA ZÁKLADÌ ODBORNÝCH HODNOCENÍ A DOPORUÈENÍ, ZAØAZEN DO ENCYKLOPEDIE WHO IS WHO, KTERÁ DÁVÁ MOŽNOST PØÍSTUPU K EXKLUZIVNÍM OSOBNÍM INFORMACÍM O VZNIKU, ROZVOJI A ZPÙSOBU PRÁCE TÉTO FIRMY, JEJ͎ PRIORITOU JE SPOKOJENOST KLIENTA.Jméno:
E-mail: *
Telefon:
Požadavek: